Ułatwienia dostępu

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie został powołany do życia w 1985r., a jego pierwszą siedzibą były Wojcieszyce. Celem ośrodka jest rozpowszechnianie i organizowanie życia kulturalnego na terenie Gminy Kłodawa. GOK obejmuje nadzorem merytorycznym świetlice środowiskowe, które działają w dziesięciu miejscowościach, organizując czas wolny dla mieszkańców poszczególnych wsi. Kilka razy w tygodniu odbywają się zajęcia stałe, prowadzone przez instruktorki. W świetlicach prowadzone są również sekcje oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez GOK. Obecnie główna siedziba ośrodka znajduję się w przepięknej lokalizacji, przy samym jeziorze w Kłodawie.

GOK jest organizatorem corocznych imprez masowych takich jak Kłodawska Majówka, Kłodawska Noc Rockowa czy dożynki, współorganizatorem imprez sołeckich, zawodów strażackich, spotkań seniorów oraz inicjatorem wielu imprez związanych z bieżącą działalnością ośrodka: przeglądy wokalne, warsztaty artystyczne, pikniki rodzinne oraz imprezy sportowo-rekreacyjne.

Pod skrzydłami ośrodka prężnie działa również siedem zespołów wokalno-muzycznych: Bukowina i Kosy ze Zdroiska, Brzezinki z Santocka, Od Nowa z Wojcieszyc, Kłodawianki z Kłodawy oraz Róży Kwiat z Różanek. Zespoły kultywują tradycje ludowe, chętnie biorąc udział w imprezach gminnych, oraz organizując własne - związane ze specyficznym klimatem spotkania biesiadne na terenie swoich sołectw.

W każdym sołectwie funkcjonują również Kluby Seniora, skupiające w swoich kręgach osoby powyżej 60-tego roku życia. Kluby organizują w swoich miejscowościach cykliczne spotkania, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, turnieje karciane, imprezy okolicznościowe, wspólne wyjazdy integracyjne oraz angażują się w pomoc przy organizacji wydarzeń sołeckich i gminnych.

 

Image
Image
Image
Image
Image

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Biuro GOK czynne:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Księgowość:

poniedziałek, środa: 12.00 - 20.00