Ułatwienia dostępu

KLUB SENIORA W SANTOCZNIE

Klub Seniora w Santocznie, powstał w 2003 roku, od samego początku działalność klubu była bardzo aktywna. Zarząd klubu organizował spotkania dla seniorów także wspierał seniorów w trudnych sytuacjach finansowych i materialnych, do tej pory utrzymuje wpieranie swoich seniorów poprzez organizacje i robienie paczek. Spotkania odbywały się i odbywają w miłej atmosferze przy śpiewach i tańcach. Seniorzy oraz ich sympatycy angażują się również aktywnie w porządkowanie terenu naszej miejscowości. Od początku istnienia Klubu prezesem była Pani Danuta Januchowska, po kilku latach stanowisko to otrzymała Teresa Steć i zajmuje je do dziś. Wszystkich chętnych seniorów chcących dołączyć do naszego klubu bardzo serdecznie zapraszamy.


Image
Image
Image
Image
Image

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Biuro GOK czynne:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Księgowość:

poniedziałek, środa: 12.00 - 20.00