Ułatwienia dostępu

KLUB SENIORA W RÓŻANKACH

Klub Seniora w Różankach powołany został 23. kwietnia 2003 roku jako pierwszy nie tylko w Gminie Kłodawa ale w całym naszym województwie. Prezesem Klubu Seniora została Pani Marianna Grabarek, a w skład Zarządu weszły Panie: Maria Teszbir, Bożena Jahołkowska, Irena Wieczorek, Janina Borończyk, Renata Bondar. Pod koniec roku 2003 nowym prezesem KS w Różankach wybrana została Pani Irena Wieczorek, która funkcję tę, z wielką pasją, pełniła dopóki pozwalały na to Jej siły tzn. do jesieni roku 2019.

Główne zadania realizowane przez KS to integracja osób 60 plus poprzez: organizowanie ciekawych spotkań, zajęć warsztatowych , wyjazdów kulturalnych i turystycznych, odwiedziny w domach, pomoc socjalna we współpracy z GOPS, udział w letnich obozach itp.. Od roku 2020 w Różankach pracuje Klub Senior Plus, w którym trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe . Korzystają nie tylko członkowie S Plus ale wszyscy chętni różankowscy seniorzy. Interesujące zajęcia w Klubie powodują, iż seniorzy wychodzą z domów, spotykają się ze znajomymi, wyjeżdżają poza obręb wsi, cieszą się z życia. Zarząd Klubu S w Różankach ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem „ Nasze Różanki” wspólnie organizując seniorom ciekawe formy spędzania czasu wolnego , zajęcia prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne , kulinarne itp.. Klub S w Różankach realizował wiele Projektów dofinansowanych przez Wójta Gminy Kłodawa i Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze m.in. „ Strefa Sprawnego Seniora”, „Młodość przychodzi z wiekiem - Aktywny Senior to zdrowy Senior”, „ Pamięci Pierwszych Osadników w Powojennych Różankach” , „ Zajęcia z kijkami dla seniorów” i inne. Od roku 2006 na rzecz różankowskich seniorów pracuje radna Bożena Adamczak wspólnie z koleżankami: Bogumiłą Szawiel, Grażyną Majewską, Krystyną Stasiak. Od drugiej połowy roku 2019 tworzą Zarząd Klubu Seniora w Różankach, w skład którego wchodzi także Stanisława Słabisz.

Image
Image
Image
Image
Image

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Biuro GOK czynne:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Księgowość:

poniedziałek, środa: 12.00 - 20.00