Ułatwienia dostępu

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

Powołane z inicjatywy dyrektorów instytucji kultury z województwa lubuskiego

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, to cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania w następujących dziedzinach sztuki: recytacja, teatr, taniec, piosenka, fotografia, film, muzyka oraz plastyka.

Cele LKA to:

  • popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej,
  • edukacja artystyczna dzieci i młodzieży,
  • konfrontowanie i integrowanie wykonawców oraz animatorów zajmujących się amatorską twórczością artystyczną.

Organinzatorzy:
Organizatorami wydarzeń są ośrodki, domy i centra kultury działające na terenie województwa lubuskiego, które wspólnie zrealizują i przeprowadzą poszczególne etapy Lubuskich Konfrontacji Artystycznych:

Etapy i finały wojewódzkie:
Do finałów wojewódzkich kwalifikowani będą uczestnicy, którzy zostaną laureatami finałów powiatowcych, a wcześniej gminnych. Na poziomie wszystkich etapów Uczestnicy będą oceniani przez Radę Artystyczną, powołaną przez Organizatora. Skład Rady będą tworzyć artyści, instruktorzy, nauczyciele poszczególnych dziedziń sztuki, o wysokich kwalifikacjach merytorycznych, cieszących się uznaniem środowiska i cechujących się obiektywizmem.
Organizatorzy poszczególnych etapów zapewniają nagrody dla Laureatów w postaci: nagród rzeczowych i finansowych (vouchery), pamiątkowych dyplomów i statuetek.
Rada Artystyczna decyduje o przyznaniu tytułu laureata i nominacjach do kolejnych etapów. Oceny i decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.
Lubuskie Konfrontacje Artystyczne reazliowane są przez 34 ośrodki kultury z województwa lubuskiego, przynależące do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury

Image
Image
Image
Image
Image

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Biuro GOK czynne:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Księgowość:

poniedziałek, środa: 12.00 - 20.00