LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

LKA etapy gminne

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, to cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania w następujących dziedzinach sztuki: recytacja, teatr, taniec, piosenka, fotografia, film, muzyka oraz plastyka.

Cele LKA to:
- popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej,
- edukacja artystyczna dzieci i młodzieży,
- konfrontowanie i integrowanie wykonawców oraz animatorów zajmujących się amatorską twórczością artystyczną.

Organizatorami wydarzeń są ośrodki, domy i centra kultury działające na terenie województwa lubuskiego, które wspólnie zrealizują i przeprowadzą poszczególne etapy Lubuskich Konfrontacji Artystycznych: