Ułatwienia dostępu

LKA START
Featured

LKA START

10 marca odbędą się pierwsze gminne konfrontacje - LKA 2023.
Do sali konferencyjnej, na godz. 10.00 zapraszamy Instrumentalistów.

szczegóły:
http://gok.klodawa.pl/lka-2023/instrumentalisci...

Recytacja – kategoria promująca sztukę recytacji, twórczość poetycką, która daje możliwość podnoszenia umiejętności recytatorskich uczestników. Różnorodność literatury polskiej i powszechnej wzmaga jej popularyzację. Uczestnicy rozbudzają swoje zainteresowania literackie i aktorskie dzięki występom na scenie przed publicznością. Co roku konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, na trzech szczeblach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Każda kolejna edycja ma coraz więcej zwolenników co pokazuje coraz większe zainteresowanie. Nasz konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury a także do twórców indywidualnych.

Taniec – jest kategorią promująca twórczość taneczną dzieci i młodzieży województwa lubuskiego. Prezentuje się tu dorobek taneczny młodych artystów oraz ich prowadzących. Uczestnicy i ich instruktorzy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, a także integrować w trakcie trwania konkursów i pikników LKA. Co roku konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych, na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nasz konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury, a także do twórców indywidualnych.

Piosenka – dziedzina, promująca twórczość i umiejętności wokalne dzieci i młodzieży, integracja środowiska wykonawców, instruktorów oraz organizatorów. W tej kategorii skupiamy się na rozpowszechnianiu wartościowej twórczości muzycznej, doskonaleniu warsztatu i wymianie doświadczeń metodycznych. Co roku konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych, na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nasz konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury, a także do twórców indywidualnych.

Teatr – celem kategorii, jest promocja twórczość dzieci i młodzieży, a także aktywizacja do działań twórczych. Odbywające się konkursy dają możliwość prezentowania dorobku teatralnego młodych artystów. Uczestnicy i ich instruktorzy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, a także integrować w trakcie trwania konkursów i pikników LKA. Co roku konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych, na trzech szczeblach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nasz konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych o ponadpodstawowych, podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury a także do twórców indywidualnych.

Plastyka – celem jest doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej, a także stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji młodych twórców. Uczestnicy i ich instruktorzy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, a także integrować w trakcie trwania konkursów i pikników LKA. Co roku konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych, na trzech szczeblach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nasz konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury a także do twórców indywidualnych.

Fotografia – rozwija wyobraźnie, wyzwala ekspresje twórczą. LKA daje możliwość promowania twórczość fotograficzną dzieci i młodzieży, oraz doskonalenia warsztatu fotograficznego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury a także do twórców indywidualnych. Co roku konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych, na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Każda kolejna edycja ma nową szeroką tematykę, co pozwala na swobodę i daje różnorodność fotografowania.

Instrumentaliści – celem tej kategorii jest prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego dzieci i młodzieży z terenu województwa lubuskiego. Dziedzina w której można zobaczyć umiejętności gry na wielu instrumentach począwszy od gitary, przez flety i perkusję, aż po fortepian. Uczestnicy i ich instruktorzy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, a także integrować w trakcie trwania konkursów i pikników LKA. Co roku konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych, na trzech szczeblach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nasz konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury a także do twórców indywidualnych.

Image
Image
Image
Image
Image

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Biuro GOK czynne:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Księgowość:

poniedziałek, środa: 12.00 - 20.00